Novo pri nas

Izdelava energetskih izkaznic

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Energetski zakon (EZ) predpisuje obvezno energetsko izkaznico za vse nove stavbe in stavbe, ki se prodajajo ali oddajajo v najem.

Dolžnosti, povezane z energetsko izkaznico

  • Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela…

Preberi več

 

O Nas

Poslanstvo

Agencija NERA,  poslovne storitve, računovodstvo in nepremičnine d.o.o., je družba z jasno vizijo in cilji. Naše geslo oziroma moto se glasi: ZNANJE POKAŽI V PRAKSI

 

Vizija

Vizija temelji na praktičnih rešitvah, prožnosti in fleksibilnosti. Uspešno in korektno opravljene delovne naloge postajajo vsak dan našega življenja.

 

Strategija družbe

Strategija ali z drugo besedo pot do zastavljenih ciljev, nam uresničuje in potrjuje strokovnost in izkušnje. Želimo zadovoljiti vse udeležence v poslovnih procesih in si tako zagotoviti dolgoročni obstoj na trgu.

 

Vrednote

Temeljijo na poštenosti in zanesljivosti.

 

Partnerstvo in zaupanje

Imamo številne socialne mreže marljivih in zanesljiv ljudi. Ne manjka nam delovnega elana in vztrajnosti.

 

Kreativnost in učinkovitost

Inovativni pristopI in praktično znanje nas peljejo do zastavljenih ciljev.